Tại thời điểm này, các Từ điển Thụy Điển - Anh có một số 11,647 từ trong thụy điển cũng như 117,913 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 2,109,742 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 11,182 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Thụy Điển - Anh, Thụy Điển, Anh, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Thụy Điển, dịch vụ Thụy Điển-Anh, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi svenskaengelskaordbok.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
6.7471 / 0.0426 (20)
Quay lại đầu trang