11,647 բառեր. 117,913 Թարգմանություններ է.
2,109,742 բառերը / արտահայտությունները, 11,182 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Շվեդերեն, Շվեդերեն-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է svenskaengelskaordbok.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0141 / 0.0091 (20)
Վերադառնալ սկիզբ